Bange som ordblind!

Jesper Petersen - Ordklar -ordblindhed - forløb

Bange som ordblind!

Bange som ordblind? selvom det ofte kan være svært at være bange som ordblind. Jeg vil komme ind på i det her indlæg som skal være med til at vise dig som forældre eller dig som barn at selvom du er ordblind. Så kan du altid godt opnå en masse ting i livet som ordblind.

Men en ting er sikkert, jeg vil vise dig at du virkelig ikke skal være bange selvom du er ordblind..

Det som sikkert gøre dig bange som ordblind. Er det mon fordi du har fået af vide ofte eller tit at “Jamen du kan ikke blive til noget pga…
Den sætning kender du sikkert godt, personligt hader jeg virkelig også bare den sætning fordi den nedgøre bare folk som de er som person.

Ordblinde i Danmark
0
Ordblind brandmand

For snart 10 år siden færdig gjord jeg uddannelsen som brandmand i det som hed den gang. “Allerød brandvæsen” som i dag er Nordsjælland brandvæsen.

Jeg arbejder dog ikke mere frivillig i brandvæsenet.

Du skal på ingen måde være BANGE!

Denne tekst handler om en persons oplevelser med ordblindhed, og hvordan det har påvirket deres uddannelsesmæssige rejse og selvopfattelse.

I begyndelsen af teksten, reflekterer personen over deres tid i folkeskolen, hvor de ofte blev fortalt, at de ikke ville være i stand til at opnå en uddannelse på grund af deres ordblindhed. Dette skyldes, at ordblindhed kan gøre det svært at læse og skrive, hvilket er centrale færdigheder i mange uddannelsessystemer.

På trods af disse udfordringer, husker personen, at de altid var dygtige til matematik. Dette viser, at selvom ordblindhed kan påvirke visse områder af læring, betyder det ikke, at en person ikke kan være dygtig i andre områder.

Teksten fremhæver også vigtigheden af ikke at lade ordblindhed definere ens intelligens eller evner. Bare fordi en person har svært ved at læse eller skrive, betyder det ikke, at de er “dumme”. Det er et vigtigt budskab, der udfordrer nogle af de stereotype opfattelser, der ofte er forbundet med ordblindhed.

Endelig anerkender teksten, at det kan være skræmmende at være ordblind, men opfordrer læseren til ikke at være bange. Dette er en opmuntrende besked, der understreger, at det er muligt at overvinde udfordringerne ved ordblindhed og opnå succes.

Samlet set er denne tekst en stærk påmindelse om, at ordblindhed ikke skal være en barriere for uddannelse eller succes, og at alle har unikke styrker og evner, der kan hjælpe dem med at nå deres mål.

DU ER DYGTIG TIL NOGET SELVOM DU ER ORDBLIND!

Teksten opfordrer den ordblinde person eller forældre til et ordblind barn til at stille spørgsmål til sig selv. Disse spørgsmål kan hjælpe med at ændre deres syn på ordblindhed og den frygt, der kan være forbundet med det.

Det er en opfordring til at reflektere over deres situation og måske se den i et nyt lys. Det er en opmuntring til at tænke på, at selvom man er ordblind, behøver man ikke at være bange.

Samlet set er denne tekst en opfordring til at udfordre de negative opfattelser, man måtte have om ordblindhed, og i stedet se det som en del af ens unikke vej i livet. Det er en påmindelse om, at ordblindhed ikke definerer en person, og at det er muligt at overvinde de udfordringer, det kan medføre.

  1. Hvis du barn/dig selv er SUPER batmand til computer. Jamen så har du da helt sikkert talent for det.
  2. Er du/dit barn dygtig til at passe børn? Jamen så er det måske der hvor man skal overvej sin muligheder for at om hvordan man kommer ind på pædagog uddannelsen som ordblind.
  3. Er du god til matematik ? Er det så problemløsninger du kan li at arbejde med som fx datamatiker som jeg selv har en uddannelse inden for.

JEG VED AT DU KAN SOM ORDBLIND!