Hvad er Ordblindhed og talblindhed?

Det er ikke hensigtsmæssigt at give specifikke råd til at undgå at være ordblind eller talblind, da ordblindhed og talblindhed er medfødte tilstande, der ikke kan forebygges eller helbredes. Derfor er det vigtigere at fokusere på at lære at håndtere og kompensere for de udfordringer, man møder som følge af ordblindhed eller talblindhed.

Ordblindhed og talblindhed er to forskellige former for læse- og skrivevanskeligheder, der kan have en indvirkning på en persons evne til at læse, skrive og forstå tal og tekster. Ordblindhed, også kendt som dysleksi, er en læse- og skrivevanskelighed, der kan gøre det svært for en person at genkende og stave ord korrekt. Talblindhed, også kendt som dyskalkuli, er en vanskelighed med at forstå og anvende matematiske begreber og principper.

Ordblindhed er en af de mest almindelige former for læse- og skrivevanskeligheder, og det påvirker omkring 5-10% af befolkningen. Det kan have en stor indvirkning på en persons evne til at lære og udføre skolearbejde, og det kan også påvirke en persons evne til at få en uddannelse og finde et job. Ordblindhed kan være svær at opdage, da det ikke altid er synligt for andre, og det kan have en stor indvirkning på en persons selvværd og livskvalitet.

Talblindhed er mindre almindelig end ordblindhed, men det påvirker stadig omkring 2-5% af befolkningen. Det kan gøre det svært for en person at forstå matematiske begreber og principper, og det kan også gøre det svært for en person at løse matematiske problemer. Talblindhed kan også være svær at opdage, da det ikke altid er synligt for andre, og det kan have en indvirkning på en persons evne til at lære og udføre skolearbejde.

Begge former for læse- og skrivevanskeligheder kan være svære at opdage, og de kan have en stor indvirkning på en persons livskvalitet og selvværd. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på tegn på ordblindhed og talblindhed, så man kan få den nødvendige støtte og hjælp.

Nogle tegn på ordblindhed kan være:

 • Problemer med at stave ord korrekt
 • Problemer med at læse højt
 • Problemer med at forstå læst tekst
 • Problemer med at skrive tekster
 • Problemer med at huske stavemåder
 • Problemer med at læse hurtigt
 • Problemer med at læse fluently

Nogle tegn på talblindhed kan være:

 • Problemer med at forstå matematiske begreber og principper
 • Problemer med at løse matematiske problemer
 • Problemer med at huske tal og regneoperationer
 • Problemer med at læse og skrive tal
 • Problemer med at huske matematiske formler og regler
 • Problemer med at følge matematiske instruktioner
 • Problemer med at organisere og strukturere matematiske opgaver

Det er vigtigt at huske, at disse tegn ikke nødvendigvis betyder, at en person har talblindhed. Det er altid en god idé at søge professionel rådgivning, hvis man mistænker, at en person har læse- og skrivevanskeligheder, så man kan få den nødvendige støtte og hjælp.

3 Gode råd til Talblindhed/Ordblindhed

 1. Brug teknologi til at støtte dit læse- og skrivearbejde. Der findes mange værktøjer og teknologier, der kan hjælpe dig med at læse og skrive, såsom talte omskrivningsværktøjer, OCR-værktøjer (Optical Character Recognition) og værktøjer til at forstørre tekst.

 2. Søg efter støtte og hjælp fra andre. Der findes mange organisationer og fagpersoner, der kan hjælpe dig med at navigere i din hverdag som talblind. Det kan være lærere, studievejledere, læsevejledere eller andre professionelle, der har erfaring med at hjælpe talblinde.

 3. Vær ikke bange for at spørge om hjælp. Det er vigtigt, at du ikke er bange for at spørge om hjælp, når du har brug for det. Der findes mange mennesker, der er villige til at hjælpe og støtte dig, så tøv ikke med at spørge om hjælp, når du har brug for det.

Scroll to Top