Fakta information til ordblinde

  • Du skal dog være klar over, at ca 5-8% af befolkningen i Danmark er ordblind.
  • Som ordblind har man problemer/vanskeligheder med at læse og skrive ord. Det betyder ikke at du er DUM – husk det!
  • Ordblindetest kan først tag fra 3 klasse omkring Marts og der op af. På ungdomsuddannelse, videregående uddannelse osv. Der kan du også få taget ordblindetest.
  • Ordblinde er finansieret af Styrelsen for undervisning og Kvalitets midler.

Testen bruges til at afgøre, om en person lider af ordblindhed. Ordblindhed er en lidelse, der gør det svært eller umuligt for en person at læse og stave. Ordblindhedstest kan normalt afgøres ved at have personen læse og stave til en test.

Hvordan foregår en ordblindhedstest?

En ordblindhedstest foregår ved at have personen læse og stave til en test. Testen kan normalt afgøre, om personen lider af ordblindhed.

Bare rolig. Der findes en masse hjælp til ordblind selvom hvis du skulle blive testet for ordblindhed.

Hvilke typer ordblindhedstest findes der?

Der findes to hovedtyper af ordblindhedstest: den psykologiske og den neurologiske.

Psykologiske:

Psykologiske er de mest almindelige ordblindhedstest. De fleste psykologiske ordblindhedstest bruger en række læse- og staveprøver til at afgøre, om en person lider af ordblindhed.

Neurologiske:

Neurologiske er mindre almindelige end psykologiske ordblindhedstest. De fleste neurologiske ordblindhedstest bruger en række neurologiske undersøgelser til at afgøre, om en person lider af ordblindhed.

Hvad kan man forvente af en ordblindetest?

Testen vil typisk tage omkring to timer at fuldføre men de to timer går virkelig hurtig og samtidig så tænker du ikke rigtig på tiden når du første kommer i gang.

I løbet af testen vil man blive bedt om at læse og stave en række ord og sætninger. Testen vil også typisk indeholde en række spørgsmål om ens baggrund og historie. Fx om ens forældre er ordblind eller om man kan læse enkelte ord som står skrevet foran en.

Testen der bruges til at afgøre, om en person har ordblindhed. Ordblindhed er en lidelse, der gør det svært for en person læse og stave ord. Ordblindhedstest kan afgøre, om en person har ordblindhed, og hvis en person har ordblindhed, kan testen også afgøre, hvor alvorlig tilstanden er. Og det er på ingen måde farligt eller ligne.

Snakken om ordblindhed - Jesper Petersen

Er det godt at tag en ordblinde test ?

Hvis du spørger mig om det er en god ide, at tag en ordblindetest så vil jeg sig JA. det er den bedste ide du selv kan gør ved at tag en test som ordblind.

Ved at du gør det. Så giver det dig en masse gode muligheder som ordblind i dag.

Det er fx. Ekstra tid til eksamen, Hjælp til ordblindhed samt at en masse andre gode fordele ved at få taget testen i dag.

Personligt så synes jeg selv, at jeg har fået meget ud af jeg fik tag testen på VUC Hillerød. Testen har givet mig en række værktøjer som ordblind som gøre at jeg får den hjælp som jeg er på udkig efter som ordblind i dag. Programmer, Apps samt de hjælpemidler til ordblind som man bruger i hverdagen.

Hvornår foretages en ordblindhedstest?

Testen foretages af en fagperson, der er uddannet til at teste for ordblindhed. Ordblindhedstesten består typisk af en række forskellige opgaver, der tester personens evne til at se, læse og stave ord.

Hvordan foregår en ordblindhedstest?

En ordblindhedstest kan have mange forskellige formål, men den typiske ordblindhedstest vil have fokus på tre ting:

1. At teste personens evne til at se ord

2. At teste personens evne til at læse ord

3. At teste personens evne til at stave ord

Der findes mange forskellige test, men de fleste af dem vil have fokus på disse tre ting.

Hvad er formålet med en ordblindhedstest?

Formålet med testen er typisk at finde ud af, om en person lider af ordblindhed, og i hvilket omfang. Ordblindhedstesten kan også bruges til at finde ud af, hvilken type ordblindhed personen lider af.

Der findes mange forskellige typer ordblindhed, og ordblindhedstesten kan være med til at afgøre, hvilken type ordblindhed personen lider af.

Testen kan have mange forskellige formål, men det typiske formål er at finde ud af, om en person lider af ordblindhed, og i hvilket omfang.

Bare rolig. Vejleder som laver testen med dig om det er på folkeskolen eller VUC eller et helt andet sted. Så er de forstålig og hjælpsom overfor dig hele vejen!

Test for ordblindhed

Test for ordblindhed er afgørende for at identificere og diagnosticere dysleksi hos enkeltpersoner. Disse tests er designet til at evaluere en persons læse-, skrive- og stavefærdigheder samt andre relaterede kognitive processer, der er relevante for forståelsen af skrevet sprog.

Typisk omfatter en test for ordblindhed en række opgaver og aktiviteter, der evaluerer forskellige aspekter af læsefærdigheder, herunder fonologisk bevidsthed, lyd-symbolske sammenhænge, ordgenkendelse og læseforståelse. Staveopgaver kan også være en del af testen for at vurdere en persons evne til at anvende staveregler og korrekt skrive ord.

Disse tests kan administreres af specialuddannede fagfolk, såsom psykologer, specialpædagoger eller logopæder. Proceduren kan variere afhængigt af den specifikke test og individets alder, sprogbaggrund og eventuelle andre kognitive eller udviklingsmæssige udfordringer.

Resultaterne af en test for ordblindhed kan give vigtig information om en persons læsefærdigheder og eventuelle udfordringer, de måtte have med dysleksi. Denne diagnose kan åbne døren for passende interventioner og støtte, herunder specialundervisning, anvendelse af teknologiske hjælpemidler og andre tilpasninger i uddannelsesmiljøet.

Det er vigtigt at bemærke, at test for ordblindhed alene ikke definerer en persons evner eller potentiale, men de kan være et nyttigt værktøj til at identificere behov og informere om passende støtteforanstaltninger. Ved at identificere dysleksi tidligt og tilbyde relevante ressourcer og støtte kan en person med dysleksi trives både akademisk og personligt.

5 Hjemmesider til ordblinde i dag som du skal kig på!

Du kan også finde flere videoer på Ordklars Youtube.

Sider jeg vil anbefale dig at kig på.

Her henviser jeg til sider, som jeg mener bestemt, at en hver ordblind skal kende i dag. Hjemmesiderne er utrolig vigtig og kan hjælpe dig utrolig meget som ordblind.

Ordblindeundervisning er det noget for dig?

Ordblindeundervisning er virkelig noget for dig som ordblind. Det kan være at det som du har lært i folkeskole har været utrolig svært og det måske bare ikke rigtigt har givet mening for dig som ordblind.

Så er VUC ordblindeundervisning virkelig noget for dig. Personligt har jeg været glad for det den gang jeg fik/modtog undervisning på VUC Hillerød og Lyngby. Jeg har virkelig lært det på en helt anden måde end i forhold til folkeskolen både dansk, matematik og engelsk.

Det er som sagt gratis at få taget en ordblindetest hos det enkelt VUC og samtidig er det også gratis at modtage ordblindeundervisning på det enkelte VUC som man gerne vil gå på.

Scroll to Top