Hvordan kan man hjælpe ordblinde?

Snakken om ordblindhed

Hjælp til ordblindhed er en vigtig del af at lære at læse og stave. Der er mange ressourcer tilgængelige for at hjælpe ordblinde, og det er vigtigt at vælge den rette hjælp til at få mest mulig ud af den.

Ordblindhed er en almindelig lidelse, der desværre påvirker mange mennesker. Der er dog heldigvis hjælp at hente, hvis man er ordblind. I denne artikel vil vi komme ind på, hvordan man kan hjælpe ordblinde.

Hjælp til ordblindhed kommer jeg til at gennem gå i denne her artikel omkring hvordan du som virksomhed eller uddannelse sted kan være med til at giv hjælp til ordblindhed hvor du har en medarbejder eller en elev som har ordblindhed i sig. Derfor er det super vigtigt, at du bruger tid på at gennemlæse denne her guide/artikel til at få et overblik over hjælp til ordblindhed.

Hvad er ordblindhed?

Ifølge tal fra Dansk Ordbogs Center lider omkring 4% af den danske befolkning af ordblindhed.

Man anslår at der er omkring 6-8% af alle børne/unge som har ordblindhed i sig. Dog er det sådan at det er næsten dobbelt så mange drenge som er ordblinde i forhold til piger.

Ordblindhed kan desværre gå hen og spænde ben for børnes indlæring i folkeskolen.

Derfor er min klare anbefaling at man få taget en ordblinde test så tidligt som muligt og få gjort sådan at man kan modtage ordblinde undervisning som barn.

Hvis man som forældre er ordblind, så kan det være at dit barn også får ordblindhed i sig. Derfor er det en god ide at vejlede dem og støtte dem samt at giv en rådgivning som ordblinde forældre.

Men lad også komme i gang med at du kan få et overblik over hjælp til ordblindhed.

Hvordan kan man hjælpe ordblinde?

Ordblindhed er en lidelse, der rammer mange mennesker. Heldigvis er der hjælp at hente, hvis man er ordblind. Der er flere forskellige måder, man kan hjælpe ordblinde. Først og fremmest er det vigtigt at støtte dem. De skal have tillid til, at de kan lære at læse og skrive.

Det er også vigtigt at give dem tid til at lære. De skal ikke føle sig presset. Derudover kan man hjælpe dem ved at læse højt for dem, lægge ord ud på en tavle eller hjælpe dem med at finde ord i en ordbog.

Dem er det også en rigtig god ide, at støtte dem i forhold til at bruge apps, CD-Ord eller andre hjælpemidler som fx AppWriter, IntroWords eller ligne programmer. Teknologi i dag er blevet utrolig dygtig og kan være med til at hjælpe den enkelte ordblind hurtig og nemt. Ved at man bruger programmer derhjemme og man også bruger dem i skoler/arbejde så bliver det nemmer at arbejde med dem i hverdagen.

Hvordan kan man hjælpe ordblinde?

Der findes også kurser som man kan tag hvor du lærer de forskellig omkring at kende som ordblind i forhold til at gøre brug af teknologi som ordblind.

Ordblindhed er en almindelig lidelse, som mange mennesker lider af. Der er dog heldigvis hjælp at hente, hvis man er ordblind. Der er flere forskellige måder, man kan hjælpe ordblinde. Her er nogle af dem:

  • Gør brug af de hjælpemidler som der findes inden for it. Som Fx CD-Ord, IntoWords som kan være med til at gøre at du skrive gode mail til folk som ordblind uden problemer.
  • Gør brug af de hjælpemidler som findes til telefon som fx apps herunder AppWriter eller med andre ord IntoWords.

I dag findes en virkelig en masse god teknologi inden for it som kan være med til at hjælpe den enkelte ordblind. Det kan fx være sådan som CD-Ord eller IntoWords eller andre programmer som kan være med til at hjælpe den enkelte ordblinde.

Om du er elev, lærere, vejledning til et ordblinde barn eller en virksomhed som er på udkig efter ideer eller ligne til hvordan ud kan hjælpe den enkelte ordblind.

Så er det VIGTIGT at slå fast, at som ordblind er man på ingen måde DUM eller ligne. Man har bare svært ved nogen enkelte områder som ordblind.

Jeg har også skrevet en masse andet omkring lige netop ordblindhed på forsiden. Fx hvad er ordblindhed? og hvordan tænker ordblinde mv.

Hvilke hjælpemidler er der til ordblinde?

Der findes utrolig mange hjælpemidler til ordblinde i dag. De hjælpemidler der findes til ordblind kan være med til at man blive bedre til at stave og læse.

Der findes programmer til ordblinde som kan være med til, at du kan få læst op og samtidig så kan programmer også være med til at stave for dig. Hermed har du en telefon som du bruger meget i hverdagen så vil der også være mulighed for at få hjælp den vej igennem.

Der bliver som sagt hele tiden arbejdet på udvikling af teknologi i forhold til at forbedre stave og læse måde for ordblinde hele tiden.

  1. AppWriter
  2. Viseord
  3. CD-Ord
  4. IntoWords
  5. Adgang for alle – Gratis.

Selvom du har læsevanskeligheder som ordblind så kommer mange af disse programmer til at hjælpe dig hen af vejen.

Vil derfor også anbefale dig at få taget en ordblinde test. Det kan være med til at kommune vil være med til at støt dig med at få det program som fx CD-Ord eller IntoWords

Personligt så har jeg også valgt at lave nogen artikler/indlæg omkring nogen emner som kan være med til at hjælp til ordblindhed i forhold din tænker eller uddannelse mv.

Dermed kan jeg også oplyse omkring Vitec – Har lavet CD-Ord