Whocopied.me protects this content
Klar til prøver og eksamener? - Hjælp til ordblinde med eksamen Opret nyheden: 10/07/2017

Af Christian Andersen, Indehaver af “Ordblindespecialisten

I dette forår har jeg afholdt flere workshops for ordblinde om at blive klar til prøver- og eksamener. Her er nogen af mine vigtigste anbefalinger. Lige om lidt starter prøve- og eksamenssæsonen og for mange ordblinde er det en hård tid. Både det at skulle vejes og måles i det at arbejde med tekst, men for en stor del handler det om at opnå en karakter, der gør at man kan komme videre enten på ungdoms- eller erhvervsuddannelserne, og for de unge i de gymnasiale uddannelser, om karakteren bliver god nok til at kunne starte på drømmestudiet.

Heldigvis er der mulighed for ekstra tid og støtte til nærmest alle folkeskolens prøver og en lang række af de gymnasiale uddannelser stiller også muligheden for ekstra tid til rådighed for elever med særlige behov. Det er dog en forudsætning, at du er diagnosticeret som ordblind.

Hvad må jeg?

En gennemgang af alle de forskellige muligheder for støtte, ordblinde kan få ved de forskellige prøver og eksamener, vil være meget omfangsrig. Nederst i artiklen har er vedhæftet to links om mulighederne for støtte i folkeskolen.

Der kan dog være en god ide i at være på forkant med prøver og eksamener. I sidste ende er det op til skolelederen, hvad for støtte, der stilles til rådighed. Da al ekstra støtte er lig med ekstra bemanding og lokaler, er det et sted der kan spares og så kan de ordblinde og og andre med særlige behov komme i klemme. Specielt hvis man har brug for at arbejde med tekst-til-tale, skal man sørge for at være på forkant og sørge for at der er stillet lokaler til rådighed fra skolens side.

Til de fleste prøver i folkeskolen må man nu have alt med til forberedelse, og til en lang række prøver er der også internetadgang. I princippet har man adgang til hele nettet. Det er ikke tilladt at dele filer med andre under prøver, så det er bedst ikke at tilgå facebook og andre sociale medier og online-ordbøger ligestilles ikke med at være på nettet.

De fleste 9. klasser skal stadig til diktat, og lidt afhængig af hvordan man læser vejledningen er der adgang til at benytte medskrivningsprogrammer i retteprocessen (som CD-ord) men ikke i selve diktaten. Man kan diskutere om det er rimeligt, at der ikke er adgang hele tiden, men den lader vi stå.

Hvordan forbereder man sig bedst?

Hvordan du forbereder dig bedst er meget individuelt. Men i den digitale verden, hvor der må tages noter m.v. med på din enhed, kan du i hvert fald sørge for at have nogle stærke skriveskabeloner med og at øve sig på at forstå hvad en opgave spørger om er heller ikke skidt. Skriftlig dansk bliver bedømt på 7 forskellige parameter hvoraf kun to handler direkte om retskrivning og sprogbrug. Skabeloner i dansk og matematik kan frigøre tid til andre opgaver og dermed forbedre chancerne for at komme videre.

Prøvernes udseende og beskaffenhed ændrer sig hele tiden, men at gennemføre en prøve-prøve er aldrig skidt. læg evemtuelt en tidsplan.

Handler det om at forberede sig til de mundtlige prøver, er det en rigtig god ide at sørge for at man kan udtale fag-specifikke ord korrekt. Hvis der er tale om en prøve med lang forberedelsestid, (som i mere end en uge) er mulighederne for at øve sig rigtig gode

Når du er til prøve eller eksamen

Skal du gøre dit bedste. Hvis du har fem timer, så brug fem timer. Du kommer kun til den samme prøve igen, hvis du ikke består, så du kan lige så godt udnytte muligheden.

Efter prøver og eksamener

Hvis du består dine prøver med tilfredsstillende resultater, TILLYKKE! Herligt, og du kan fortsætte med livet, som du havde tænkt. Hvis du ikke består, kan du jo tænke over om der var noget i situationen, du kunne have gjort anderledes. Hvis prøven vitterligt var for svær eller af en forkert type, så fortvivl ikke. Der er flere veje til uddannelsen du drømmer om! Som ordblind er vejene nogen gange belagt med brosten, men de fører de steder hen du vil. Alle kan lykkes, nogen skal bare slide mere. om din uddannelse tager et par år mere end de andre, skidt med det. Du bliver nok over 80 år gammel, der er masser af tid. Det sidste er ikke ensbetydende med at man ikke skal gøre sig umage.

På den lange bane.

Livet som det tager sig ud i 2017 i job er også lig med efteruddannelse for de fleste danskere, og derfor er det godt at forlige sig med tanken om at prøver er kommet for at blive i ens liv. Det er lige så meget det at være i prøve- eller eksamenssituationen der er en udfordring for mange, da man ikke kan gemme sig bag en strategi for at humpe sig igennem som det kan lade sig gøre i undervisningen.

Tilbage er der kun at ønske held og lykke med “det forsømte forår”. Heldet følger den der arbejder hårdt, så klø på!

Ordblindespecialisten v. Christian Andersen er helhedsorienteret ordblindeundervisning, der tager hele den ordblindes situation i betragtning, med undervisning, vejledning af børn og unge, samt evt. coaching af forældre. Se mere på Facebook på #ordblindespecialisten

Links:

afgangsprøver anno 2017

Prøver i folkeskolen på særlige vilkår:

Hvorfor har jeg ikke den rigtig uddannelse? (og hvad skal du gøre ved det)

Bemærk: Du tilmelder dig Ordklars nyhedsbrev.

Foredrag - Hvordan er det at være ordblind?