Whocopied.me protects this content

Person som har set dette indlæg: 296

Køb og betaling af abonnement aftaler

Ved køb af abonnement aftaler – f.eks. medlemskaber og andre løbende ydelser - godkender kunden, at
Ordklar.dk er berettiget til løbende at gennemføre transaktioner på kundens betalingskort.

Kunden giver med aftalens indgåelse tilladelse til, at Ordklar.dk må gennemføre én betalingstransaktion for
hver betalingsperiode (3, 6 eller 12 måneders abonnement), så længe abonnementet løber.
Betalingstransaktionen gennemføres på sidste bankdag før en ny betalingsperiode begynder.


Ordklar.dk er alene berettiget til at gennemføre betalingstransaktioner på abonnementsbeløbet for den
kommende abonnementsperiode. Eventuelle yderligere beløb skal særskilt godkendes af kunden.
Efter hver enkelt gennemført betalingstransaktion fremsendes kvittering til den e-mail adresse, der er oplyst
ved opstart/køb af abonnementet.


Indgåede abonnements aftaler er gældende, indtil de opsiges af Ordklar.dk eller kunden. Opsigelse kan ske
med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået 5 måneder efter aftalens indgåelse. Opsigelse
af abonnementsaftaler, fornyelse og sletning af kortoplysninger foretages via medlemslogin fra Ordklar’s
hjemmeside. Ved kortudløb, kommer der automatisk en mail med påmindelse om at kortoplysninger skal
fornyes.


Den årlige abonnementspris er oplyst ved aftalens indgåelse og kan fra Ordklar.dk ændres med et varsel på 45
dage til udgangen af en måned. Varsel fremsendes til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af
abonnementet.


Abonnementet kan være underlagt særskilte vilkår/reglement, som oplyses ved opstart/køb af abonnementet

Retur- og Fortrydelsesret

I henhold til forbrugeraftaleloven ydes der 14 dages fortrydelsesret på varer købt via hjemmesiden. Betalinger
for deltagelse i aktiviteter samt billetter til arrangementer, kan som udgangspunkt ikke refunderes, med mindre
andet er anført i beskrivelsen af aktiviteten.


Der ydes ikke fortrydelsesret på e-bøger, lydbøger til download eller kursus, så fremt der er klikket på linket og
download er påbegyndet. Er der ikke klikket på linket er der 14 dages retur- og fortrydelsesret

Behandling af personoplysninger

Ordklar.dk har behov for at indsamle, registrere og behandle personoplysninger for at kunne gennemføre
ekspedition af afgivne ordre i vores webshop. Ordklar.dk indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige for
levering af denne ydelse.


De personoplysninger der behandles er navn, adresse og e-mail adresse.
Der registreres ikke personfølsomme oplysninger så som cpr. nr. eller konto/kort numre. Ved handel gennem
webshoppen www.ordklar.dk registreres personoplysninger med det formål at kunne levere de bestilte varer.
Når sådanne oplysninger registreres, sikre Ordklar.dk, at det sker med brugerens samtykke og at det klart
fremgår, hvilke oplysninger der registreres.


Registrerede oplysninger opbevares i 5 år af hensyn til vores regnskabsmateriale, hvorefter oplysningerne
slettes.


I overensstemmelse med Persondataloven, vil Ordklar.dk som dataansvarlige give enhver der begærer det,
meddelelse om, hvorvidt der behandles oplysninger om vedkommende. Behandles der personoplysninger, vil
der blive givet meddelelse om; 1) hvilke oplysninger der behandles, 2)behandlingens formål, 3) hvem der
måtte modtage oplysningerne samt 4) hvorfra oplysningerne stammer.


En registreret kan til enhver tid over for Ordklar.dk gøre indsigelse mod, at oplysninger om vedkommende
gøres til genstand for behandling.

 

Opdater: 6-6-2018