Whocopied.me protects this content
Dispensation til eksamen - dispensation som ordblind? Opret nyheden: 27/03/2019

Det er sådan at jeg snart skal til eksamen på VUC i Hillerød i både dansk og matematik. Jeg har ansøgt om dispensation til eksamen. Hvad er det så? Ved hver enkelt eksamen skal der søges en dispensation til.

Eftersom jeg er ordblind kan jeg få tildelt dispensation til eksamen. Hvilket medførte, at jeg, som ordblind, vil kunne få ekstra tid til eksamen både Sproglig/Skriftlig og Mundtlig.

Jeg går på FED i både dansk og matematik, hvad er FED? De tre bogstaver står for hver deres niveau, som man kommer igennem uddannelsen på VUC. Som du nok har set i mit tidligere indlæg omkring da jeg startede op på VUC i Hillerød, så havde jeg også engelsk. Det måtte jeg tage fra da matematik og dansk krævede virkelig meget af min tid. Da de to områder kræver at jeg går i gennem F-niveau, E-niveau og D-niveau på 4-5 måneder, hvilket er utroligt hurtigt.

Ville du gerne læse det tidliger indlæg omkring opstart på VUC?

Opnå en dispensation som ordblind? - Kontakt vejlederen på skolen

Min dansklærer startede ud med at fortælle mig, at der nu var der åben for tilmelding til dispensation for ordblinde og andre som skulle have et handicap.

Det var sådan at man skulle søge inden den 4. april ellers vil man ikke blive tildelt det. Derfor søgte jeg med det samme for, at sikre mig at jeg ville få det. Dermed også hvis jeg nu skulle glemme det, så ville jeg ikke blive ked af det eller sur på mig selv over, at jeg ikke har gjort det.

Jeg vil dog lige anbefale dig en ting:

Hvad skal jeg gøre for at kunne få dispensation til eksamen?

Jeg gerne hjælpe dig med, at få dig testet for ordblindhed

For at kunne opnå dispensation til eksamen, kræver det at du er blevet testet positiv for ordblindhed.

Hvis du er blevet testet for ordblindhed, på det uddannelsessted, kræver de ofte ikke at du fremviser at du er ordblind. Hvis du derimod er kommet på en ny uddannelse, hvor du ikke er blevet testet for ordblind, så tag dine resultater med fra ordblindetesten.

Hvis du er usikker på hvordan du skal forholde dig til at kunne få dispensation til eksamen, så vil jeg anbefale dig at kontakte vejlederen og spørge ind til hvordan du kan opnå dispensation til din eksamen.

Hvorfor får jeg ingen dispensation til mine prøver?

Den forklaring jeg har mødt på min uddannelse, er at man ikke ser nogen grund til det, eftersom det kun er en prøve. Ved at det er en prøve så har det ingen betydning for mig overhovedet, men ved at komme til prøver på uddannelsen, ved man også til eksamen hvor henne man skal have ekstra fokus på.

Din dispensation til eksamen vil oftest være sådan at du er i en klasse, med en masse andre ordblinde eller andet handicap, som har gjort at de har også fået dispensation til eksamen. Holdet vil være sådan at der er 5-10 i den klassen, som du vil være i.

Alt efter hvilken skole eller uddannelse du går på, er det forskelligt om den enkelte ordblinde skal tage eksamen sammen med sin klasse, alene eller med andre ordblinde. Det udføres alt efter skole, uddannelse om hvordan eksamen ville komme til at foregå.

Dispensation til eksamen

Som du kan se på billedet står der noget omkring behandling af ansøgning. Jeg vælger ikke at komme ind på lovgivningen men dermed henvise dig til den for at du selv kan læse den.

Kan jeg få hjælp til at udfylde papirerne?

Når du skal udfylde den slags papirer, så vil skolen ofte gøre det for dig og spørge ind til hvilket behov du har til din dispensation for eksamen.

Nogle skoler, uddannelser eller andre steder, som du er i gang med, ville du nok se at man selv skal udfylde dem. Der vil Ordklar anbefale dig at du evt. får hjælp af vejlederen, din dansklærer eller anden faglig lærer, som kan hjælpe dig med at få gjort det rigtigt.

Hvad hvis jeg bliver testet positiv for ordblind efter søgning fristelsen er overstået, kan jeg så stadig få dispensation?

Ofte kan skolen godt gå med til hvis det er 3-6 dage, men flere dage end det så vil man ikke kunne acceptere det, eftersom det er langt over fristelsen på ansøgningen til dispensation. Men som regel er lærer også ud i rigtig god tid.

De skoler som Ordklar har været i kontakt med fortæller at de fortæller det ca 4-7 uger før fristelsen udløber.

Hvad hvis jeg ikke kan få dispensation?

Hvis du ikke får dispensation til eksamen, så det kan det skyldes at du ikke har et handicap, som er til grunden til, at du skal have ekstra tid på skolen, uddannelse eller hvad du er i gang med.

Hvis skolen, uddannelsen eller det som du er i gang med ikke mener at du kan få dispensation til eksamen, så vil jeg anbefale dig, at du får skrevet ned på et stykke papir, hvordan det kan være at du ikke får dispensationen til eksamen.