Whocopied.me protects this content
Den ultimative guide til, at fordoble din læsehastighed Opret nyheden: 27/03/2019

Jeg spurgte nogle lærere på Facebook, om de vil kontakte mig, fordi jeg kunne godt tænke mig at dele nogle tips til, at kunne fordoble læsehastigheden, for ordblinde men af og til kan det være svært, at finde en metode, som ordblind.

Jeg har derfor fået nogle eksperter til, at komme med tips og tricks til hvordan man bliver hurtigere til, at læse og forstå indholdet. Det med, at forstå indholdet kan ofte være svært, men det er også utroligt vigtigt, at kunne se hvad indholdet betyder og om det giver mening.

For hver læsevejleder, giver jeg dem lov til, at beskrive dem selv. Dermed har jeg stillet alle 3  læsevejledere det samme spørgsmål. Det er for, at opnå flere muligheder til dig, som muligt.

Jeg håber dermed, at du vil få noget ud af, at læse indlægget.

Kristina Kristensen fra Læsekarrusellen deltager i artiklen og dermed har jeg også fået Hans Christian fra Ordblindespecialisten og Gitte Urfeldt til, at deltage i dette emne.

Hvad kan manglende læsehastighed skydes?

Kristina K: Manglende læsehastighed skyldes oftest en usikker afkodning. Den usikre afkodning kan skyldes forskellige former for læsevanskeligheder. Det der oftest sker er, at barnet ikke får lært alle afkodningsstrategierne godt nok, inden barnet bevæger sig videre til næste skridt på stigen i den naturlige læseudvikling (se filmen: ”Læsevanskeligheder” her:Er man ordblind, så skyldes den manglende læsehastighed også en usikker afkodning. Det er jo netop afkodningen, som er kernen i ordblindes vanskeligheder.

Hans C: Når man er ordblind, har man oftest problemer med at vælge de rigtige lyde til de rigtige bogstaver. Det betyder at man bruger rigtig mange resurser på at at finde de rigtige lyde til de rigtige bogstaver, og det tager fra hastigheden. På dansk har vi ca 60 bogstavlyde og derudover en del lyde, der er betinget af de bogstavkombinationer, der findes i et ord. Alt i alt er det meget svært at gennemskue som ordblind, hvad det danske sprog kræver af en.

Gitte U: En lav læsehastighed skyldes at man som ordblind ikke genkender ord på samme måde som ikke-ordblinde. Når jeg selv læser en tekst, så ser jeg stort set ikke på ordet, men genkender det blot og sætter det ind i tekstens sammenhæng. Det samme kan en ordblind ikke gøre, da ordbillederne ikke dannes på samme måde.

Når elever i indskolingen/mellemtrinnet skal øge deres læsehastighed, så vælger vi som lærere at finde bøger, der ligger lidt under deres normale læseniveau. På den måde vil hastigheden øges, og når man så går tilbage til et lidt højere niveau bibeholdes hastigheden for det meste.

Kræver medlemskab på Ordklar?

Hvad kan man gøre for at beholde sin læsehastighed på samme niveau hele tiden?

Kristina K: Hold din ”læsehastighedskondition” i orden med ovenstående 5 tips.

Læs, læs og læs, det er det, der skal til.

Hans C: En af mine temmeligt ordblide venner har sagt om det at være ordblind er lige som at have en kronisk dårlig ryg: Man kan lære at leve med det, hvis man træner det dagligt. Begyder du at springe over falder du tilbage i læsehastighed. Så, masser af omgang med bogstaver. Og har du mulighed for at fx. diktere en del af dine tekst-arbejder, så du også føler at du når det du skal.

Derudover, set fra hvor jeg underviser, er det vigtigt at du som ordblind hele tiden presser på, for at have de hjælpemidler du har krav på, og at du arbejder med din ordblindhed HELE livet. Så er det muligt at levet et godt liv med bogstaverne